ROYAL GROUP EU

Vízia spojenia obchodných aktivít s ochranou životného prostredia nám napadla už pred niekoľkými rokmi. Medzinárodné obchodovanie s biopalivami sme začali v roku 2014 – spojili sme sily a vedomosti nad hranicami krajín strednej Európy.

Chceli sme však dosiahnuť aj niečo viac – skutočne prispieť našou prácou k zlepšeniu stavu životného prostredia a k zníženiu emisie CO2 do ovzdušia.

V súlade so súčasnými tendenciami v rozvoji a výrobe biopalív II. generácie sme sa rozhodli reaktivovať výrobu bionafty v Seredi na Slovensku a prispôsobiť ju na spracovanie použitých potravinárskych olejov (UCO). To nám umožní spracovávať odpad na plnohodnotný produkt UCOME (bionafta II. generácie). Využitie tohto produktu pri miešaní s fosílnymi palivami značne obmedzuje emisiu CO2 v doprave.

Onedlho už bude neskoro, aby sme zmenili vektor pohybu, času je málo. Musíme pochopiť, a to tak na úrovni každodenného života, ako aj na úrovni štátnych orgánov, že Zem spolu so všetkým, čo na nej žije, je náš jediný domov.

Autori druhej správy „Varovanie pre ľudstvo”