PRODUKTY

Náš produkt FAME (metylestery mastných kyselín) spĺňa požiadavky STN EN 14214 + A1: 2014.

V závislosti od druhu oleja použitého pri výrobe môžeme našim klientom ponúknuť:
RME, FAME – 10, UCOME

Por. č.
Charakteristika
M.j.
Rozsah hotnôt min.
Rozsah hotnôt max.
Skúšebna metóda
1Obsah FAME
% (m/m)
96,5
-
EN 14103
2Hustota pri
teplote 15º C
kg/m³
860
900
EN ISO 3675
EN ISO 12185
3Viskozita pri
teplote 40º C
mm²/s
3,5
5
EN ISO 3104
4Bod vzplaniutia
ºC
101
-
EN ISO 2719³
EN ISO 3679
5Obsah sίry
mg/kg
-
10
EN ISO 20846
EN ISO 20884
6Cetanové čislo
-
51
-
EN ISO 5165
7Obsah siranového
popola
% (m/m)
-
0,02
ISO 3987
8Obsah vody
mg/kg
-
500
EN ISO 12937
9Celkovy obsah nečistȏt
mg/kg
-
24
EN 12662
10Oxidačna stabilita
pri 110º C
h
8
-
EN 14112
EN 15751
11Korózia na medenou pliešku
(3h pri 50 ºC)
hodnotenie
1
1
EN ISO 2160
12Čislo kyslosti
mg KOH/g
-
0,5
EN 14104
13Jódové čislo
g jodu/100g
-
120
EN 14111
14Obsah polyolefinových
(> 4 dvojité väzby)
metylestruv
% (m/m)
-
1
EN 15779
15Obsah metanolu
% (m/m)
-
0,20
EN 14110
16Obsah metylesteru
kyseliny linolénovej
% (m/m)
-
12
EN 14103
17Obsah monoglyceridov
% (m/m)
-
0,7
EN 14105
18Obsah diglyceridov
% (m/m)
-
0,2
EN 14105
19Obsah triglyceridov
% (m/m)
-
0,2
EN 14105
20Volný glycerol
% (m/m)
-
0,02
EN 14105
EN 14106
21Celkový obsah glycerolu
% (m/m)
-
0,25
EN 14106
22Obsah kovov skupina I
(Na + K)
mg/kg
-
5
EN 14108
EN 14109
EN 14538
23Obsah kovov skupina II
(Ca + Mg)
mg/kg
-
5
EN 14538
24Obsah fosforu
mg/kg
-
4
EN 14107